Tilskot, stipend og prisar

Kulturpris og kulturstipend

Fjord kommune skal dele ut kulturpris og kulturstipend. Enkeltpersonar, organisasjonar og formannskapet kan kome med forslag til kandidatar. Når det gjeld kulturstipendet kan også utøvarar sjølve søkje. Søknadsfrist 1.oktober.