Nytt frå Stordalshallen

Lag og organisasjonar som ønskjer å nytte Martin Linge-huset eller Stordalshallen til trening/øving denne hausten må sende søknad innan søndag 22. august.

Det er grenda Øvrebust sin tur til å arrangere årsfest og dei var i gong med førebuingane med utgangspunkt i at festen kunne gjennomførast siste helga i vinterferien, slik tradisjonen har vore i alle år. Men uvissa i høve til den pågåande pandemien, gjer at ein har bestemt seg for å flytte festen til haustferien i staden. Denne er i veke 41 og festen vil då - gitt at ting har normalisert seg - bli arrangert laurdag den 16. oktober.

Hovslia inviterer til årsfest i Stordalshallen laurdag 22. februar kl. 1830. Her er det berre å gle seg. Inntektene går til Stordalshallen.

UKM

Ung Kultur Møtes (UKM) for Fjord kommune blir arrangert i Stordalshallen, søndag 16. februar kl. 1800.