Betalingssatsar Stordalshallen

Stordalshallen
Type leige Pris Merknad
Inntektsbringande arrangement for lag og org. etter avtale
Treningar for lag og org. utanfor kommunen Kr 598 Heile hallen per time
Kr 479 2/3 av hallen per time
Kr 359 1/3 av hallen per time
Kr 598 Klatrevegg
Større kurs, seminar med kommunen som arr. Etter avtale
Dans Min. kr 2.631, maks kr 14.357 20 % av brutto bill.innt.
Kulturprogram, revy mv. Min. kr 717, maks kr. 8.974 20 % av brutto bill.innt.
Program og dans Min. kr 3.231, maks kr. 19.142 20 % av brutto bill.innt.
Diskotek, lokal arr. Min. kr 359, maks kr. 4.786 20 % av brutto bill.innt.
Basar, arr utan bill.sal Min. kr 359, maks kr. 4.786 10 % av brutto bill.innt.
Treningssamling m.v. Etter avtale Bruk av kjøkken/grendasal kr. 1197 per døgn
Bruk av idrettshall ink. utstyr kr. 2.393 Fredag - laurdag
Kr. 3.589 Laurdag - søndag
Kr. 4.307 Fredag - søndag
Kr. 144 Overnatting per pers. (leiarar gratis)
Bryllup (grendasal) Kr. 4.786
Åremålsdagar Kr. 1.914 Dagtid
Kr. 2.992 Kveldstid
Utleige av scenemodular Kr. 167 per modul, rabatt ved leige av mange
Stolar per. stk per døgn kr. 42 rabatt ved leige av mange
Bord, per stk per døgn kr. 78 rabatt ved leige av mange
Dansegolv per døgn kr. 3.113
Bateco beskyttelsesgolv kr. 1.320