Betalingssatsar Stordalshallen

Betalingssatsar Stordalshallen

Stordalshallen
Stordalshallen
Type leige Pris Merknad
Inntektsbringande arrangement for lag og org. Kr 300 For første time
Kr 175 Per påfølgjande time
Treningar for lag og org. utanfor kommunen Kr 500 Heile hallen per time
Kr 400 2/3 av hallen per time
Kr 300 1/3 av hallen per time
Kr 500 Klatrevegg
Større kurs, seminar med kommunen som arr. Min. kr 1.500 20 % av innhenta deltakaravg
Dans Min. kr 2.200, maks kr 12.000 20 % av brutto bill.innt.
Kulturprogram, revy mv. Min. kr 600, maks kr. 7.500 20 % av brutto bill.innt.
Program og dans Min. kr 2.700, maks kr. 16.000 20 % av brutto bill.innt.
Diskotek, lokal arr. Min. kr 300, maks kr. 4.000 20 % av brutto bill.innt.
Basar, arr utan bill.sal Min. kr 300, maks kr. 4.000 10 % av brutto bill.innt.
Treningssamling m.v. Etter avtale Bruk av kjøkken/grendasal kr. 1000 per døgn
Bruk av idrettshall ink. utstyr kr. 2000 Fredag - laurdag
Kr. 3.000 Laurdag - søndag
Kr. 3.600 Fredag - søndag
Kr. 120 Overnatting per pers. (leiarar gratis)
Bryllup (grendasal) Kr. 4.000
Åremålsdagar Kr. 1.600 Dagtid
Kr. 2.500 Kveldstid
Utleige av scenemodular Kr. 140 per modul, rabatt ved leige av mange
Stolar per. stk per døgn 35 rabatt ved leige av mange
Bord, per stk per døgn 65 rabatt ved leige av mange
Dansegolv per døgn 2.600
Bateco beskyttelsesgolv 1.100