Kulturhistorie

Kommunen har mange kulturminne og historiske plassar å besøke i alle bygdelaga. På servicetorget kan du få kjøpt bygdebøker frå det som har vore kommunane Norddal og Stordal, i tillegg til ei rekke hefter og aktuelle lokalhistoriske bøker.

På linkane under finn du aktuell informasjon knytt til kulturhistoria.

Fylkesfotoarkivet

Gardssoge for tidlegare Norddal kommune

Kulturmiljøplan for Fjord kommune (PDF, 7 MB)

Kulturminnesøk

Kultursoge for Norddal - bind III

Lokale bøker som ligg hos Nasjonalbiblioteket for Norddal

Lokale bøker som ligg hos Nasjonalbiblioteket for Stordal

Lokale stadnamn

Minnesteinar i Norddal (PDF, 2 MB)

Norddal prestegjeld - av Per Fett (PDF, 935 kB)

Norsk kulturarv

Olav den Heilage (PDF, 64 kB)

Hallgeir Hove
Dagleg leiar Stordalshallen / kulturkonsulent
E-post
Telefon 90 94 93 58