Bøker til sals

Servicetorga har fleire spennande bøker til sals:

Farne tider, Stordalssoga band 1 kr. 200
Gard og ætt, Stordalssoga band 2 kr. 400
Tilbodspris for begge Stordalsbinda kr. 500
Gamle namn, ord og uttrykk frå Stordal, Karl E. og Martin Moe kr. 120
I skuggen av krigen, Karl E. og Martin Moe kr. 100
Litt om livet i Stordal i eldre tid, Karl E. og Martin Moe kr. 160
Litt om livet i Stordal i eldre tid og i skuggen av krigen - del 3, Karl E. og Martin Moe kr. 150
Bok om Skotet, Asbjørn Skotte kr. 298
Ættebøker for Norddal, per sett kr. 300
Turkart for Norddal kr. 120
Jakt og fangst i Norddal kr. 100