Utsmykking

Martin Linge-huset er utsmykka med kunst av Erik Friis Reitan. Det er store verk som er montert direkte på veggane.

 

 

 

Verka ligg i grenselandet mellom fotografi og installasjon med eit unikt, men likevel gjenkjennbart uttrykk. Motiva er tekne frå heilt spesifikke stader i kommunen, og tittelen på kvart arbeid viser til GPS-posisjonen for den aktuelle staden.

Det er trappa, foajeen og gangen inn mot garderobane som er utsmykka.