Brukarutval

Det er nedsett eit brukarutval som aktivt skal bidra til drift og tilsyn med bygget.

 

Brukarutvalet består av:

Liv Marit Indreeide, dagleg leiar

Aud Lindis Ødegaard

Kenneth Hovden, idrett

Lene Kristin Nybråten, musikk og anna kultur

Tor Erik Jarvik, skulen

Repr. frå næringslivet

 

 

Liv Marit Indreeide
Dagleg leiar Martin Linge-huset - Skule/SFO
E-post
Telefon 41 86 78 42
Mobil 41 86 78 42