Betalingssatsar Martin Linge-huset 2024

RomPris
Idrettshall 
Idrettshall, heil sal m/garderobarkr 550 pr time
Idrettshall, 1/3 sal m/garderobarKr 250 pr time
GarderobarKr 450 pr stk/dag
Idrettshall, inntektsbringande arrangement for lag og organisasjonar (1 dag/helg)etter avtale
  
Kultursal 
Kultursal for lag og organisasjonar i Fjord kommune
(Inntektsbringande arr.) (1 dag/helg)
Kr 3.300
Kultursal for lag og organisasjonar utanom Fjord kommune (Inntektsbringande arr.) (1 dag/helg)Kr 6.400
Kultursal større arrangement med bruk av avansert lyd-/ lysutstyr, (personar til å styre lyd/lys kjem i tillegg) eller private arrangement (pr arrangement)Kr 6.400
Bruk av amfi (opp-/nedrigging)Kr 500
Bruk av scene (opp-/nedrigging)Kr 1.872
For andre arrangementEtter avtale
  
Andre rom 
Sosialt rom m/bruk av kjøkken, private arrangement (pr. gang)Kr 3.245
Kompanirommet (styrkerommet) m/bruk av kjøkken, private arrangement (pr. gang)Kr 3.245
Foajè m/kjøkken, private arrangement
(pris pr. gang)
Kr 3.245
Andre rom for møte og ulike samlingarKr 249 pr. time
For leigetakarar utanfor Fjord kommuneEtter avtale
ProjektorKr 249
Bord, pr. stkKr 93
Stolar, pr. stkKr 56
Raud løparKr 350
Liv Marit Indreeide
Dagleg leiar Martin Linge-huset - Skule/SFO
E-post
Telefon 41 86 78 42
Mobil 41 86 78 42