Betalingssatsar Martin Linge-huset 2020

Betalingssatsar Martin Linge-huset 2020

Rom Pris
Idrettshall  
Idrettshall, heil sal m/garderobar kr 360 pr time
Idrettshall, 1/3 sal m/garderobar Kr 170 pr time
Garderobar Kr 350 pr stk/dag
Idrettshall, inntektsbringande arrangement for lag og organisasjonar (1 dag/helg) etter avtale
   
Kultursal  
Kultursal for lag og organisasjonar
(Inntektsbringande arr.) (1 dag/helg)
Kr 2.800
Kultursal større arrangement med bruk av avansert lyd-/ lysutstyr, (personar til å styre lyd/lys kjem i tillegg) eller private arrangement (pr arrangement) Kr 5.500
Bruk av amfi (opp-/nedrigging) Kr 400
Bruk av scene (opp-/nedrigging) Kr 1.500
For andre arrangement Etter avtale
   
Andre rom  
Lagsrommet m/bruk av kjøkken, private arrangement (pr. gang) Kr 2.600
Kompanirommet (styrkerommet) m/bruk av kjøkken, private arrangement (pr. gang) Kr 2 600
Foajè m/kjøkken, private arrangement
(pris pr. gang)
Kr 2.600
Andre rom for møte og ulike samlingar Kr 200 pr. time
For leigetakarar utanfor Fjord kommune Etter avtale
Projektor Kr 200
Bord, pr. stk Kr 75
Stolar, pr. stk Kr 45
Raud løpar Kr 300
Liv Marit Indreeide
Dagleg leiar Martin Linge-huset
E-post
Telefon 418 67 842