Spelemidlar

Spelemidlar

Det må føreligge idrettfunksjonell førehandsgodkjenning av planar og naudsynte bilag/dokumentasjon før ein kan søke spelemidlar.

Korleis søke?

Før spelemiddelsøknad blir oppretta:

Vilkår


Søknadsbeløp

Søknadsfrist

15. oktober.

Nyttige lenker

Anleggsregisteret.no

Gode idrettsanlegg

Norges idrettsforbund