Om frivilligsentralane

Fjord kommune har to frivilligsentralar; Stordal frivilligsentral og Frivilligsentralen i Norddal, som er lokalisert i Valldal.

Frivilligsentralane skal stimulere til auka frivillig innsats, vere ein pådrivar for frivillige tiltak og utvikle samarbeid mellom frivillige og det offentlege. Sentralane skal vere ein møteplass og brubyggjar mellom menneske, frivillige lag, organisasjonar og det offentlege.

Frivilligsentralen i Stordal

Stordal frivilligsentral er samlokalisert med Stordal ungdomsklubb i Sandvikgata 30c. Sentralen har tilsett dagleg leiar i 100% stilling.

Stordal frivilligsentral har faste opningstider tysdag og torsdag kl. 10.00-14.00. Måndag, onsdag og fredag er dagleg leiar å treffe på kontoret på kommunehuset i Stordal.

Frivilligsentralen i Norddal

Frivilligsentralen i Norddal er samlokalisert med Fjord bibliotek, avdeling Valldal. Lokala ligg i rådhuset, Olavsgata 10. I biblioteket sine opningstider vil biblioteksjef Berit svarer på spørsmål eller gi deg meir informasjon om frivilligsentralen.

Opningstider Fjord bibliotek Valldal
(tlf. 418 67 832)

Tysdag kl. 10 -17
Torsdag kl. 10 -17
Fredag kl. 10 - 16

Fjord kommune er eigar av frivilligsentralane og dei har eit felles styre:

Vedtekter for frivilligsentralane (PDF, 388 kB)

 
Kristi Linge Stakkestad
Folkehelsekoordinator/Frivilligsentralen i Norddal
E-post
Telefon 41 86 78 06
Bjørg Jacobsen
Frivilligsentralen i Stordal / kulturkoordinator
E-post
Telefon 90 52 91 64