Tilbod til barn og unge, barnehagar og skular

  • Barnehagar får låne depot av biletbøker og anna materiale, t.d. musikk og lydbøker i 3 mnd.
  • Biblioteket låner ut aktuell faglitteratur om barn og barns utvikling.

Biblioteket sitt tilbod for tilsette i skulen:

  • Klassar får låne bokdepot i 3 mnd.
  • Klassar kan kome på besøk på biblioteket for boklån,eller få informasjon om biblioteket.
  • Lærarar kan låne film og lydbøker til bruk i grupper/klasser.