Registrere ny lånar

Alle som bor i Norge har rett til å låne på biblioteket. Det er gratis for nye lånarar å få seg lånekort.

Ta vare på lånekortet og ta det med når du besøker biblioteket. Husk at lånernummeret som står på lånekortet også vert brukt for å få tilgang til biblioteket sine digitale tenester.

Registrering

  • Lånekort får du ved å møte opp på biblioteket.
  • Personar over 15 år må vise gyldig legitimasjon med bilde og personnummer.
  • Det går også an å registrere seg digitalt (med MinID/BankID) for å få seg nasjonalt lånekort. For å bruke Fjord bibliotek sitt tilbod, må du etterpå kontakte oss (besøke biblioteket eller sende e-post med namn, adresse og lånernummer) for å bli registrert i vårt lokale lånerregister.
  • Lånekortet er personleg og må ikkje lånast bort til andre.
  • Lånekortet sin eiga er ansvarleg for det som vert lånt på kortet.
  • Vaksne kan ikkje låne til seg sjølv på barna sine kort.
  • Alle nye lånarar må sette seg inn i lånereglane

Registrering for nasjonalt lånekort