Låne og levere

Du kan levere lånte bøker i innleveringskasse utanfor alle biblioteka om du kjem utanom opningstida.

Låne og levere på andre bibliotek?

  • Du kan levere det du har lånt hos oss på eit anna bibliotek og omvendt.
  • Biblioteka sørger for transport av bibliotekmateriale mellom seg. Dette er gratis for lånaren.