Hjelpemiddel

Kva tilbyr vi

Den som har varig skade eller sjukdom kan ved behov søke Nav–hjelpemiddelsentral om utlån av hjelpemiddel

Den som har behov for akutt utlån av enkle hjelpemiddel i ei kortare periode, kan låne hjelpemiddel frå eit kommunalt utlånslager ved Valldal sjukeheim.

Du kan blant anna låne:

  • Stokk, rollator, preikestol, rullestol
  • Toalettforhøyer, toalettstol, dusjkrakk

Kven kan få tilbodet?

Du må vere må vere busett i Fjord kommune for å få utlevert hjelpemiddel her.

  • Hjelpemidla skal i utgangspunktet hentast og leverast av brukar
  • Det er viktig at utstyr som ikkje lenger er i bruk leverast tilbake i reingjort tilstand, så raskt som mogleg

Slik søker du

Ved behov for informasjon råd og rettleiing om aktuelle hjelpemiddel, og ved behov for hjelp i samband med søknadsprosessen til NAV- hjelpemiddelsentral, kan du kontakte ergoterapeut eller heimetenesta.   

Kva koster det

Kortidsutlån er gratis, men blir loggført. Krykker må du kjøpe.

Gry Bente Stranden
Ergoterapeut
E-post
Telefon 41 86 79 57