Framtidsfullmakt

Ei framtidsfullmakt er eit privatrettsleg alternativ til vanleg verjemål.

Dersom du skriv ei framtidsfullmakt, kan du sjølv bestemme at nokon du stoler på skal ta vare på dine interesser den dagen du ikkje lenger greier det sjølv, jf. verjemålslova § 78.

Les meir om framtidsfullmakt på Statsforvaltaren si nettside.