Fjord kommune

Jordmor

Jordmor

Jordmor er tilsett i 50% stilling.
Hovudkontor ved helsestasjonen i Valldal.
Det er også høve til å få time med jordmor i Stordal.

 • Jordmor tilbyr oppfølging av gravide og deira partnar gjennom svangerskap og barseltid. 
 • Jordmortenesta har også tilbod til kvinner som ikkje er gravide. Det er høve til å bestille seg time med jordmor for prevensjonsveiledning, reseptar, innsetting og fjerning av spiral og P-stav og celleprøve frå livmorhalsen. 
 • Jordmor kan også tilby støttesamtalar innan seksuell helse og reproduktiv helse.
 • Time med jordmor har kort ventetid og er gratis. Du batalar kun for brukt utstyr. 

Gravid?

Det er anbefalt å ta kontakt med jordmor så snart du veit du er gravid. Då vil du få time for ein tidleg samtale etter retningsliner for svangerskapsomsorga.  Denne samtalen inneheld desse tema:

 • Informasjon og kartlegging av ditt behov for oppfølging i svangerskapet
 • Gjennomgang og utfylling av helsekort for gravide
 • Henvisning til tidleg ultralyd
 • Fysiske og psykiske endringar i svangerskapet
 • Fosterutvikling i 1. trimester
 • Fysisk helse og aktivitet
 • Kosthald og behov for kosttilskot
 • Legemiddel
 • Psykisk helse
 • Erfaringar med vold og seksuelle overgrep
 • Erfaring med røyk og snus. Alkohol og illegale rusmiddel

Du kan sjølv velje om du vil gå til jordmor eller lege for svangerskapskontrollar og etterkontroll.

Partnar er velkomen til å vere med på svangerskapskontrollane.

Tilbod frå jordmortenesta

 • Svangerskapskontrollar og oppfølging av gravide i samarbeid med legetenesta
 • Samtale, råd og veiledning i svangerskapet om sentrale tema innen kvinnehelse, livsstil og svangerskapsplager.
 • Henvisning til ultralyd, og anna oppfølging i spesialisthelstenesta ved behov.
 • Forberedelse til fødsel, amming og det å bli foreldre.
 • Tidleg heimebesøk av jordmor etter fødsel. 1-3 dg etter heimkomst.
 • Ivaretaking av familien i samarbeid med helsestasjonen.
 • Etterkontroll av kvinna 6 veker etter fødsel.
 • Prevensjonsveiledning og administrering av alle typer prevensjon til alle kvinner over 15 år.
 • Innsetting og fjerning av P-stav og spiral ( også ballerine kobberspiral)
 • Celleprøve frå livmorhalsen
 • Vulvodyni og vaginisme, støttesamtalar og oppfølging. 
 • Samtale om seksualitet, seksuell helse og abort.
 • Planlegg du å bli gravid? Førsamtale.

Fødeavdeling Ålesund, 70 10 59 40
Fødeavdeling Volda, 70 05 83 61
Ambulanse, 113
Legevakt, 116 117

Nyttige linkar

Fødsel og barsel, Ålesund - Helse Møre og Romsdal (helse-mr.no) 
Home | Ballerine Perlespiral 
Vulva forside - Vulva.no 
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/svangerskapsomsorgen
http://www.fhi.no/
http://www.helsenorge.no/gravid
http://www.sexogsamfunn.no/
http://ammehjelpen.no/
http://matportalen.no/
https://www.nav.no/Forsiden
https://www.landsforeningen1001dager.no/
https://nhi.no/graviditetsoraklet/
https://kjennliv.no/
https://program.changetech.no/ChangeTech5r.html?Mode=Trial&P=6X8LNT
https://www.amathea.no/
https://www.stinesofiesstiftelse.no/tema/temafilmer-for-samtale-med-blivende-og-nybakte-foreldre
https://www.tryggmammamedisin.no/
https://www.helseoversikt.no/
Prosjekt kvinnehelse | Tenk (faktisk.no)

Elin Tafjord Skoge
Jordmor
E-post
Telefon 41 86 79 49
Valldal legekontor
Telefon 70 25 89 00

Legevakt, tlf. 116 117

Alarmtelefon, 113

Stordal legekontor
Telefon 70 27 91 50

Legevakt, tlf. 116 117

Alarmtelefon, 113