Fjord kommune

Helsestasjon for ungdom (HFU)

Helsestasjon for ungdom (HFU)

Helsestasjon for ungdom er eit gratis lavterskeltilbod for alle mellom 13-25 år.

 

Åpningstider

Helsestasjonen i Valldal: Torsdagar 14.30 – 17.00.
Helsestasjonen i Stordal: Etter avtale
Legekontoret i Eidsdal: Etter avtale.

Du kan kome på drop-in i åpningstida i Valldal, eller bestille time på førehand.
Du kan kome aleine, fleire i lag - eller saman med føresett.
Helsestasjon for ungdom har stengt i skuleferiane, men du kan likevel få time etter avtale.

På HFU vil du treffe helsesjukepleiar Annie eller jordmor Elin. Om dei ikkje kan hjelpe deg, får du time med lege innan ei veke. Du kan stille spørsmål om det meste - fysisk eller mental helse - eller andre problemstillingar knytt til livssituasjonen din.

Aktuelle tema kan vere

 • Spørsmål eller plager omkring menstruasjon, pubertet og kropp.
 • Prevensjon. Informasjon, veiledning, resept for alle typer prevensjon. Insetting og fjerning av P-stav og spiral. Gratis prevensjon for deg mellom 16- 22 år. Gratis kondomar.
 • Informasjon, testing og behandling av seksuelt overførbare sjukdommar.
 • Smerter i underlivet., seksualitet, seksuell helse, kjønnsidentitet og seksuell identitet.
 • Svangerskap og abort.
 • Mobbing og utestenging. Vold og overgrep. Omsorgsvikt og sosial kontroll.
 • Angst og depresjon.
 • Kosthald og trening. Eteproblematikk, over/undervekt.
 • Alkohol, tobakk og narkotika.
 • Hjelp til å kontakte andre for vidare oppfølging ved behov.

Du er velkomen til å ta kontakt uansett kva som opptek deg. Husk - vi har teieplikt.

Nyttige telefonar

 • Alarmtelefon for barn og unge, tlf. 116 111 (open kl 1500 - 0800, også i helgar og på heilagdagar)
 • Ungdomstelefonen, tlf. 400 00 777 (søndag - torsdag kl. 1800 - 2200)
 • Mental helse hjelpetelefon, tlf. 116 123 (døgnopen)
 • Kirkens SOS, tlf. 22 40 00 40 (døgnopen)

Nyttige lenker

Elin Tafjord Skoge
Jordmor
E-post
Telefon 41 86 79 49
Annie Relling
Helsejukepleiar
E-post
Telefon 41 86 79 51