Fjord kommune

Helsestasjon for barn frå 0- 5 år

Helsestasjon for barn frå 0- 5 år

Alle barn blir jamnleg innkalt til konsultasjonar på helsestasjonen.

Tema for konsultasjon og samtaler:

 • helseundersøking
 • vaksinasjon
 • søvn
 • amming og ernæring
 • tannhelse
 • språkutvikling
 • motorisk rørsleutvikling
 • psykososial utvikling
 • foreldre-barn samspel
 • samliv
 • støtte og rettleiing med tanke på barns psykiske helse.

Vi har individuelle konsultasjonar.  I tillegg til det vanlege programmet, gir vi tilbod om ekstra besøk for å få råd og veiledning frå helsesjukepleiar eller lege.

Kronologisk oversikt konsultasjonar 0-5 år
Når Kva
Rett etter fødsel Tidleg heimebesøk av jordmor, 1-3 dagar etter heimkomst
7-10 dagar etter fødsel Heimebesøk av helsesjukepleiar
4 veker etter fødsel Kontakt med helsesjukepleiar
6 veker etter fødsel Kontakt med helsesjukepleiar og lege. Vaksine
3 mnd etter fødsel Kontakt med helsesjukepleiar. Vaksine
4 mnd etter fødsel Kontakt med helsesjukepleiar og fysioterapeut
5 mnd etter fødsel Kontakt med helsesjukepleiar. Vaksine
6 mnd etter fødsel Kontakt med helsesjukepleiar og lege
8 mnd etter fødsel Kontakt med helsesjukepleiar.
10 mnd etter fødsel Kontakt med helsesjukepleiar.
12 mnd etter fødsel Kontakt med helsesjukepleiar og lege. Vaksine
15 mnd etter fødsel Kontakt med helsesjukepleiar. Vaksine
18 mnd etter fødsel Kontakt med helsesjukepleiar
2 år etter fødsel Kontakt med helsesjukepleiar og lege
4 år etter fødsel Kontakt med helsesjukepleiar.

 

Tilbodet er gratis.

Monika Stavseng
Helsesjukepleiar
E-post
Telefon 41 86 79 36
Annie Relling
Helsejukepleiar
E-post
Telefon 41 86 79 51