Fysioterapi

Kva tilbyr vi

Tenesta kan gje råd og rettleiing til dei med motoriske vanskar, muskel eller skjelettplager. Samt gje tilbod om behandling der dette er aktuelt.
Ei sentral oppgåve er og å gje råd og rettleiing for å forebygge at slike problemstillingar oppstår, og å gje råd og rettleiing til andre kommunale tenesteinstansar.

Fjord kommune har kommunal fysioterapeut i 50 % stilling.

Annett Karluss 
Tlf: 482 23 802, epost: annett.karluss@fjord.kommune.no
Tirsdag og annakvar måndag, onsdag og fredag

Kva kostar det?

Alle må betale eigenandel for fysioterapi, med unntak av barn under 16 år og personar med godkjend yrkesskade.

Frikort kjem automatisk i posten etter at du har nådd frikort eigenandelstak 2.

Les meir om frikortordninga.
Les meir om eigenadel.

Annett Karluss
Fysioterapeut
E-post
Telefon 41 86 79 58