Fysioterapeuter med kommunal avtale

Fysioterapeuter med kommunal avtale

Fysioterapitenesta er ein del av helsetilbodet, og er organisert under helseavdelinga. Fjord kommune har private driftsavtalar med fleire fysioterapeutar:

Valldal

Fysioterapeut Karl Johan Tafjord har behandlingsrom på Storfjord Helsesenteret. Han jobbar måndag, tysdag, torsdag og fredag. Tlf nr. 90 79 04 14.

Fysioterapeut Mari Agathe Aakre Hatlestad har behandlingsrom på Storfjord Helsesenteret. Her er ho tilgjengeleg på måndagar og onsdagar. Tysdagar og fredagar tek ho imot pasientar i Fysiohuset, Valldalsvegen 459.
Tlf nr. 48 02 62 09, epost: mahatlestad1@gmail.com. Sjå meir informasjon på heimesida til Fysiohuset.

Fysioterapeut Barbro Marie Kårstad Sunde driv behandling i lokalet Sentrum Fysioterapi, Skomakergata 4a i Valldal. Ho tek imot pasientar kvar dag. Tlf nr. 95 88 17 24.

Stordal

Fysioterapeut Marte Helseth Hansen
Annakvar måndag, tirsdag og torsdag kl. 08.00-15.30
Tlf. 994 74 737
Booking: https://www.stordalfysikalske.no

Fysioterapeut Marit Leganger Braute
Tirsdag og fredag kl. 08.00-15.30
Tlf. 
913 47 636

Kva kostar det?

Alle må betale eigenandel for fysioterapi, med unntak av barn under 16 år og personar med godkjend yrkesskade.

Frikort kjem automatisk i posten etter at du har nådd frikort eigenandelstak 2.

Les meir om frikortordninga.
Les meir om eigenadel.