Barnevernsvakta

- eit viktig samarbeid over kommunegrensene 

BARNEVERNVAKT TELEFONNUMMER:  915 76 020

Barnevernvakta sine oppgåver:

Barnevernvakta tek imot akutte henvendingar på telefon frå private personar og offentlege instansar som er akutt bekymra for barn og unge som oppheld seg i dei respektive kommunane.

Informasjon, råd og rettleiing på telefon

Barnevernvakta skal bistå med å løyse den akutte situasjonen og vurdere å kontakte andre instansar ved behov. Avklar følgjande:

  • Oppheld barnet seg i ein av dei kommunane som inngår i samarbeidet?
  • Er det akutt? Kor lenge, kor alvorlig?
  • Kan det vente til ordinær arbeidstid?
  • Kva er godt nok akkurat no?
  • Er det andre tryggheitspersonar for barnet som kan hjelpe?
  • Kva er minst belastande for barnet?