Trygt og godt skulemiljø

Skulen skal utvikle inkluderande fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle. Eit raust og støttande læringsmiljø er grunnlaget for ein positiv kultur der alle elevane vert oppmuntra og stimulerte til fagleg og sosial utvikling. Eit systematisk arbeid er avgjerande for å skape eit trygt og godt skulemiljø.

Viktige overordna område;
- Sosial læring gjennom arbeid med fag
- Klasseleiing
- Samarbeid mellom heim og skule 

De kan lese meir om skulemiljø på nettsidene til Utdanningsdirektoratet Skolemiljø (udir.no)

Valldal skule har arbeidd fram ein prosedyre i samband med tilsyn på Opplæringsloven §9a. 
prosedyre for å sikre elevane sine rettar (PDF, 452 kB)