Søk/endre plass

Skulefritidsordninga skal legge til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skulefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal ha gode utviklingsvilkår. Areal, både ute og inne, skal vere eigna for formålet.  

SFO opnar 1.august. Om du ønsker plass i SFO frå august må du søke innan 1. mars.

Søknadsskjema for SFO 

Tor Petersen
Rektor Eidsdal skule
E-post
Telefon 41 86 78 61