Kontakt oss

Eidsdal skule er ein kombinert barne- og ungdomsskule med 54 elevar. Skulen har elevar frå bygdene Eidsdal og Norddal.

Langereiten 23

6215 Eidsdal

Tor Petersen
Rektor Eidsdal skule
E-post
Telefon 41 86 78 61
Renate Øverlid
Inspektør/rådgjevar
E-post
Telefon 97 01 65 92

Adresse

Langereiten 23

6215 Eidsdal