Kontakt oss

Kontakt oss

Eidsdal skule er ein kombinert barne- og ungdomsskule med 54 elevar. Skulen har elevar frå bygdene Eidsdal og Norddal.

Langereiten 23

6215 Eidsdal

Tor Petersen
Rektor Eidsdal skule
E-post
Telefon +47 41 86 78 61
Brit Flemmen Berg
Inspektør/rådgjevar
Telefon +47 41 86 78 62

Adresse

Langereiten 23

6215 Eidsdal