Kontakt oss

Kontakt oss

Eidsdal skule er ein kombinert barne- og ungdomsskule med 54 elevar. Skulen har elevar frå bygdene Eidsdal og Norddal.

Langereiten 23

6215 Eidsdal

Tor Petersen
Rektor Eidsdal skule
E-post
Telefon 418 67 861
Brit Flemmen Berg
Inspektør/rådgjevar
Telefon 418 67 862

Adresse

Langereiten 23

6215 Eidsdal