MOT i ungdomsskulen

Skulane ønskjer, saman med MOT, å vere ein ungdoms- og samfunnsbyggar ved å styrke ungdomen sitt eige mot og bevisstheit på å inkludere.

Gjennom MOT sitt program, "Robust ungdom", vert ungdom bevisstgjort på desse verdiane - Mot til å leve, bry seg og seie nei. Programmet består av 12 MOT-økter i klassene i løpet av ungdomsskulen. Øktene vert leia av kommunen sine MOT-coachar; Maria Dvergsdal og Robin Aasen. Personalet på skulane forøvrig har alle kjennskap til MOT, og brukar det på sin måte i anna undervisning.
 

Å styrke robustheite hos ungdom har dobbeleffekt:

1. Det verkar på individet - den einskilde blir meir motstandsdyktig og tek ansvar for seg sjølv.

2. Det verkar på gruppa - ved å bli meir robust kan ein i større grad ta vare på andre og skape trygge kulturar der alle er inkludert.

 

Les meir om organisasjonen MOT