Pris for barnehageplass

Pris for barnehageplass

Ingen skal betale meir enn 6 % av samla skattbar inntekt for ein barnehageplass. Maksimalprisen vil vere 3 230 pr. måned frå 1 januar 2021 slik at alle familiar med inntekt under 592 467 kroner vil ha rett til reduksjon i foreldrebetalinga.

Barnehagesatsar
  Pris 
Heil plass per månad 3.315
Kjøp av enkeltdagar 435
Matpengar/kostpengar for heil plass per månad 325