Planar og strategiar

Fjord kommune arbeider systematisk med å samkøyre og utarbeide gode planar og strategiar for barnehagane i åra som kjem. Meir informasjon kjem etter kvart.

Lokal rammeplan for barnehagane (PDF, 427 kB)