Planar og strategiar

Planar og strategiar

Fjord kommune arbeider no systematisk med å samkøyre og utarbeide gode planar og strategiar for barnehagane i åra som kjem. Meir informasjon kjem etter kvart.