Foreldreråd og SU

Samarbeidsutvalet (SU) skal vere eit rådgjevande, kontaktskapande og samordna organ. Utvalet skal særleg vere med å drøfte barnehagen sitt ideelle grunnlag, og samarbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. Samarbeidsutvalet skal alltid godkjenne årsplanen for kvart år.

Foreldrerådet i barnehagen er alle føresette til barna i barnehagen. Foreldrerådet skal sikre samarbeid mellom barnehagen og heimen.

Foreldrerådet består av Randi Valdal, Lene Kristin Nybråten og Nora Susann Døving.

Samarbeidsutvalet Syltebøen barnehage 2021/2022

Marit Gjerde (barnehagen)

Kjersti Magnussen (barnehagen)

Renata Ytterli (barnehagen)

Randi Valdal (foreldre)

Solveig Støversten (foreldre)

Elida Linge (foreldre)

Torill Brastad (sekretær)

Kommunen sin representant set i SU for 4 år i gongen, dei andre set for 1 år i gongen. Styrar er alltid sekretær.