Foreldreråd og SU

Foreldreråd og SU

Samarbeidsutvalet (SU) skal vere eit rådgjevande, kontaktskapande og samordna organ. Utvalet skal særleg vere med å drøfte barnehagen sitt ideelle grunnlag, og samarbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. Samarbeidsutvalet skal alltid godkjenne årsplanen for kvart år.

Foreldrerådet i barnehagen er alle føresette til barna i barnehagen. Foreldrerådet skal sikre samarbeid mellom barnehagen og heimen.

Samarbeidsutvalet Syltebøen barnehage 2019/2020

  •  

Kommunen sin representant set i SU for 4 år i gongen, dei andre set for 1 år i gongen. Styrar er alltid sekretær.