Bursdag i barnehagen

Barnet sin bursdag vert markert i barnehagen. Vi flaggar for jubilanten. Det vert laga bursdagskrone. Bursdagsbarnet får i forkant velge seg eit varmt måltid som dei ofte er med på å førebu. Barnet frå krone, får plassere bordkort, og får bursdagssong. Vi dekker til bursdagsselskap der vi serverer måltidet på langbord. Det viktigaste denne dagen er at fødselsdagsbarnet får ekstra merksemd og blir gjort stas på.

Vi ønsker at de ordnar med utdeling av invitasjonar til bursdagsselskap utanom barnehagen.