Barnehagen sine planar

Barnehagen sine planar

Når barnet ditt byrjar i barnehage, får ein utdelt årsplan for barnehagåret.

Frå avdelinga barnet gjeng på, vert det gitt eigne planar, som vekeplanar og periodeplanar.Desse gjev innsikt i tema og mål, viktige datoar og anna informasjon som er viktig for perioden.

Andershaugen barnehage sin årsplan for barnehageåret 2018-2019 kan du lese HER (PDF, 2 MB)