Barnehagen sine planar

Når barnet ditt byrjar i barnehage, får ein utdelt halvårsplan frå avdelingane.

Fjord kommune held på å utarbeide ein overodna fleirårsplan som skal gjelde for alle barnehagane i kommunen.

Frå avdelinga barnet går på, vert det gitt eigne planar, som vekeplanar og periodeplanar.Desse gjev innsikt i tema og mål, viktige datoar og anna informasjon som er viktig for perioden.

Stordal barnehage sin årsplan 2023/2024 kan du lese her. (PDF, 819 kB)