Generelt om barnehagen

Generelt om barnehagen

Dalsbygda barnehage ligg naturskjønt til. 

Vi har styrar, pedagogisk leiar og fagarbeidarar.

Barnehagen er definert som ei avdeling, men deler seg i grupper i kjernetida.

Barnehagen har den eine avdelinga i barnehagedelen av bygget, medan den andre avdelinga nyttar tidlegare skuledel av bygget. Vi har store gode rom, gymsal og romslege garderober. Uteområdet er unikt med bakkar, asfalterte flater, sandkasser, disser, sklier og skogsområde. I nær tilknytning finn ein sjø og fjell med gode turmoglegheiter.

Fakta

  • Opningstid kl 07.00 - 16.30
  • Opphaldstid frå  3 dagar  - 5 dagar pr veke
  • Barnehagen serverer smørjemåltid kvar dag
  • Barnehagen samarbeider med den andre barnehagen i kommunen
Dalsbygda barnehage
Telefon 418 67 885
Ann Kristin Lunden
Styrar Dalsbygda barnehage
E-post
Telefon 418 67 886