Fjord kommune

Foreldreråd og SU

Foreldreråd og SU

Samarbeidsutvalet (SU) skal vere eit rådgjevande, kontaktskapande og samordna organ. Utvalet skal særleg vere med å drøfte barnehagen sitt ideelle grunnlag, og samarbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. Samarbeidsutvalet skal alltid godkjenne årsplanen for kvart år.

Foreldrerådet i barnehagen er alle føresette til barna i barnehagen. Foreldrerådet skal sikre samarbeid mellom barnehagen og heimen.

Foreldreråd og SU Dalsbygda barnehage 2020/2021

 

Foreldre:
Hilde Ljøen Melchior (1 år)
Martine Meijne (2 år)
Trine Nordaunet (1 år)

Vara:
Hildegunn Indreeide (2 år)
Ben Cato Eide

Tilsette:
Ingrid Marie Relling (1 år)
Elisabeth Grønningsæter (2 år)
Vara:
Margaret O. Eide
Lindis Nydal

Kommunal representant:
Caroline B. Maurstad
Vara:
Ola Grønningsæter

Kommunen sin representant set i SU for 4 år i gongen, dei andre set for 1 år i gongen. Styrar er alltid sekretær.

Ingrid Marie Relling
Styrar Dalsbygda barnehage
E-post
Telefon 41 86 78 86