Mobilt pass og ID-kontor

Politiet

Mobilt pass- og ID-kontor er ein bil som køyrer mellom ulike stoppestader i heile Norge. Det er to bilar i Norge, og ein av stoppestadane er i Valldal.

Det er ikkje høve til drop-in timar. Det må bestillast time. Ein må ev følgje med på nettsida om det dukkar opp ledige timar som resultat av avbestillingar.

Det mobile kontoret blir ståande på nedsida av rådhuset kl. 1030 - 1630 desse datoane:
6. mars 2024

Bestill time til pass og ID-kort her