Skatteattest

Skatteattest

Du bestiller sjølv attesten i Altinn. Attesten vert produsert same dag og sendt elektronisk i PDF-format til din meldingsboks i Altinn. Attesten er elektronisk godkjent og er difor ikkje signert.

Bestill attest for skatt og meirverdiavgift

Dersom du ikkje har høve til å bestille attesten via Altinn, kan du kontakte Skatteetaten eller skatteoppkrevjarkontoret for hjelp til å bestille.

Når treng du attest?

  • Tilbod/anbod/leveransar til offentleg verksemd

  • Søknad om løyve

  • Søknad om skjenkeløyve

  • For å dokumentere at verksemda eller du som privatperson ikkje skuldar skatt

Attesten kan skrivast ut på:

  • Bokmål

  • Nynorsk

  • Engelsk

Skatteetaten .no
Telefon +47 80 08 00 00

www.skatteetaten.no