Fjord kommune

Upersonleg skattytar

Upersonleg skattytar

Aksjeselskap (AS), Norskregistrert utenlandsk selskap (NUF), bankar og så vidare er upersonlage skatteytarar.

Når Skatteetaten har handsama skattemeldinga (sjølvmeldinga), får du eit skatteoppgjer. Det er då du får vite om verksemda får pengar tilgode på skatten, eller må betale restskatt. 

Betalingsfrist

For upersonlege skattytarar er det kun eit forfall. Restskatten forfell til betaling tre veker etter at skatteoppgjeret er motteke. 

For å unngå renter på restskatten kan du betale tilleggsforskot.

Slik betalar du restskatten

Du mottek ein faktura med betalingsinformasjon i god til før forfallsfristen. Elektroniske brukarar får faktura med betalingsinformasjon i Altinn.

Sjølv om du ikke har motteke giro, skal du likevel betale ved forfall. Slik gjer du det:

Informasjon om betalingsfrist og betaling finn du på skatteetaten si nettside

Innbetaling av skatt skal gjerast til konto 6345.06.15244.

Ved betaling må KID-nr leggast inn. Rekn ut KID-nr her.

Dersom du betaler for seint

Dersom du betalar for sent, må du betale forseinkingsrenter i tillegg til restskatten.
Renter vert rekna frå betalingsfristen og fram til betalinga skjer.

 

Skatteetaten .no
Telefon 800 80 000

www.skatteetaten.no