Eigenberedskap

Kva gjer du om straumen forsvinn over fleire dagar, mobilnettet sluttar å virke eller det ikkje er vatn i kranen? DSB har lansert kampanjen "Du er en del av Norges beredskap" for å styrke bevisstheita og kunnskapen om eigenberedskap i befolkninga.

Hovudinnhaldet i kampanjen er konkrete råd om kva folk kan gjere for å førebu seg best muleg om noko skulle skje med kritiske samfunnsfunksjonar - som straum, mobilnett, internett, transport, vatn og avløp.

Les meir på www.sikkerhverdag.no.

Brosjyre frå DSB