Betalingssatsar Martin Linge-huset 2023

Rom Pris
Idrettshall  
Idrettshall, heil sal m/garderobar kr 550 pr time
Idrettshall, 1/3 sal m/garderobar Kr 250 pr time
Garderobar Kr 450 pr stk/dag
Idrettshall, inntektsbringande arrangement for lag og organisasjonar (1 dag/helg) etter avtale
   
Kultursal  
Kultursal for lag og organisasjonar i Fjord kommune
(Inntektsbringande arr.) (1 dag/helg)
Kr 3.300
Kultursal for lag og organisasjonar utanom Fjord kommune (Inntektsbringande arr.) (1 dag/helg) Kr 6.400
Kultursal større arrangement med bruk av avansert lyd-/ lysutstyr, (personar til å styre lyd/lys kjem i tillegg) eller private arrangement (pr arrangement) Kr 6.400
Bruk av amfi (opp-/nedrigging) Kr 479
Bruk av scene (opp-/nedrigging) Kr 1.795
For andre arrangement Etter avtale
   
Andre rom  
Sosialt rom m/bruk av kjøkken, private arrangement (pr. gang) Kr 3.111
Kompanirommet (styrkerommet) m/bruk av kjøkken, private arrangement (pr. gang) Kr 3.111
Foajè m/kjøkken, private arrangement
(pris pr. gang)
Kr 3.111
Andre rom for møte og ulike samlingar Kr 239 pr. time
For leigetakarar utanfor Fjord kommune Etter avtale
Projektor Kr 239
Bord, pr. stk Kr 89
Stolar, pr. stk Kr 54
Raud løpar Kr 350
Liv Marit Indreeide
Dagleg leiar Martin Linge-huset - Skule/SFO
E-post
Telefon 41 86 78 42
Mobil 41 86 78 42