Betalingssatsar Martin Linge-huset 2021

Betalingssatsar Martin Linge-huset 2021

Rom Pris
Idrettshall  
Idrettshall, heil sal m/garderobar kr 381 pr time
Idrettshall, 1/3 sal m/garderobar Kr 180 pr time
Garderobar Kr 370 pr stk/dag
Idrettshall, inntektsbringande arrangement for lag og organisasjonar (1 dag/helg) etter avtale
   
Kultursal  
Kultursal for lag og organisasjonar
(Inntektsbringande arr.) (1 dag/helg)
Kr 2.960
Kultursal større arrangement med bruk av avansert lyd-/ lysutstyr, (personar til å styre lyd/lys kjem i tillegg) eller private arrangement (pr arrangement) Kr 5.814
Bruk av amfi (opp-/nedrigging) Kr 423
Bruk av scene (opp-/nedrigging) Kr 1.586
For andre arrangement Etter avtale
   
Andre rom  
Lagsrommet m/bruk av kjøkken, private arrangement (pr. gang) Kr 2.748
Kompanirommet (styrkerommet) m/bruk av kjøkken, private arrangement (pr. gang) Kr 2.748
Foajè m/kjøkken, private arrangement
(pris pr. gang)
Kr 2.748
Andre rom for møte og ulike samlingar Kr 211 pr. time
For leigetakarar utanfor Fjord kommune Etter avtale
Projektor Kr 211
Bord, pr. stk Kr 79
Stolar, pr. stk Kr 48
Raud løpar Kr 317
Liv Marit Indreeide
Dagleg leiar Martin Linge-huset
E-post
Telefon 418 67 842