Reglement og skjema

Reglement og skjema

Her finn du aktuelle reglement og skjema knytt til politikk. 

Reglement

Reglement for politiske råd og utval, vedtatt november 2019  (PDF, 1013 kB)

Delegeringsreglement, des.2019 (PDF, 901 kB)

Etiske retningslinjer 

Økonomireglement

 

Skjema