Reglement og skjema

Her finn du aktuelle reglement og skjema knytt til politikk. 

Reglement

Reglement for politiske råd og utval, vedtatt november 2019  (PDF, 1013 kB)

Reglement for godtgjering folkevalde (PDF, 245 kB)

Reglement for bruk av ordførarkjede (PDF, 607 kB)

Delegeringsreglement, des.2019 (PDF, 901 kB)

 

Skjema

Rekning for tapt arbeidsforteneste - folkevalte (PDF, 102 kB)

Erklæring frå arbeidsgjevar om trekk i løn (PDF, 506 kB)