Eldreråd

Eldrerådet er oppnemnt i samsvar med lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd. Rådet er eit rådgjevande organ for kommunen, som ikkje har eiga avgjerdsmynde.

Etter lova skal rådet ha til handsaming alle saker som handlar om levekåra til eldre i kommunen. I tillegg skal rådet handsame årsbudsjett og økonomiplan, kommuneplanar, tiltak og planar i helse- og omsorgssektoren og saker rådet sjølv ønsker å behandle.

Eldrerådet for perioden 2024 - 2027:

Leiar: Ann Elise Dyrkorn

Nestleiar: Knut Eldar Relling

 MedlemVara
LeiarAnn Elise DyrkornKristen Leganger
NestleiarKnut Eldar RellingInger Daggå
Politisk valdOlav LøvollEgil Berge
Politisk valdSolveig L. StakkestadIdar Rønneberg
PensjonistUnn Linge ValdalSvein Vidar Normann
Siv Krokfoss
Konsulent
E-post
Telefon 41 86 78 23