Koronavaksine

Kven kan få vaksine

 

Her ser du kven som kan få koronavaksina.

 

Frå juli 2022 


Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler en ny oppfriskningsdose for personar 75 år og eldre og sjukeheimsbebuarar (oppstart 1.juli).
Det må vere 4 månadar mellom dose 3 og dose 4. Du som har hatt korona må vente med vaksine til minst 3 veker etter du blei frisk.

Meld deg til vaksinering

Vi vaksinerer med typen Pfizer. Viss du ønskjer å melde deg til vaksinering kan du enten sende epost til korona@fjord.kommune.no (ikkje sensitive opplysningar) eller ringe tlf. 418 67 800 (open kl. 10:00 - 15:00). 

Ta kontakt med fastlegen dersom

  • Du er usikker på om du ønsker vaksine, og vil diskutere helsa di med ein lege.
  • Du har hatt ein allergisk reaksjon av tidlegare vaksiner.
  • Du har hatt ei alvorleg bivirkning av tidlegare vaksiner.
  • Du er gravid
  • Du ammar

Meir informasjon

Koronavaksine - informasjon til befolkninga
Video: Korleis blir koronavaksina godkjent?
Informasjon om koronavaksina frå BioNTech og Pfizer (Comirnaty) på fleire språk
Koronavaksine på 1-2-3 - informasjonsbrosjyre på fleire språk