Koronavaksine

Koronavaksine

Fjord kommune startar med vaksinering denne veka. Vaksina er gratis og frivillg. Du er difor ikkje pålagt å vaksinere deg, men vi anbefalar at du gjer det. Følg med på heimesida og i Storfjordnytt framover for å sjå når det er din tur til å bestille time.

Prioritering

Fjord kommune følgjer den prioriteringa som regjeringa har lagt opp til.

Risikogruppene vert prioritert først, samt utvalte grupper av helsepersonell. Om lag 20 % av dosane vert gitt til utvalte grupper av helsepersonell.

I løpet av veke 3 vil alle på sjukeheimane vere vaksinert med første dose. I veke 4 vil dei første som vart vaksinert få dose 2.

Tid for vaksinering
Vaksinering Kven Tal dosar (minst) Kven
Veke 1 Gruppe 1 10 Sjukeheimane
Veke 2 Gruppe 1 10 Sjukeheimane
Veke 3 Gruppe 1 og 2 15 Sjukeheimane og +85
Veke 4 Gruppe 2 20 (dose 2 + 1) +85
Veke 5 Gruppe 2 25 (dose 2 + 1) +85

Tabellen blir oppdatert fortløpande.

Vaksinering

Når kommunen får stadfesta at vaksinene er på veg, set vi av datoar og avgjer kva gruppe som står for tur. Oversikt over datoar, målgruppe og vaksinasjonsstad finn du i tabellen over. 

Det kjem meir informasjon om bestilling av time etter kvart.

Kort varsel

Koronavaksina skal transporterast og lagrast ved minus 70 grader. Når vaksina kjem til Fjord, skal den oppbevarast ved 2-8 grader, og den har berre nokre dagar haldbarheit etter opptining.

Det vil vere kort tid frå vi får vaksina til den skal settast. Det er difor viktig at du er rask til å bestille time når det er di gruppe sin tur.

To datoar og to vaksiner

Du blir tildelt to datoar fordi du skal ta to doser. Vaksine nummer to skal takast minimum 21 dager etter den første. Det er svært viktig at du tek begge dosane, og at du møter opp på dei datoane du får tildelt slik at det blir rett tidsintervall mellom dosane. 

Meir informasjon

Koronavaksine - informasjon til befolkninga
Video: Korleis blir koronavaksina godkjent?
Informasjon om koronavaksina frå BioNTech og Pfizer (Comirnaty) på fleire språk
Koronavaksine på 1-2-3 - informasjonsbrosjyre på fleire språk