Koronavaksine

Koronavaksine

Vaksina er gratis og frivillig. Du er difor ikkje pålagt å vaksinere deg, men vi anbefalar at du gjer det. Det er no sendt ut invitasjon til alle innbyggarane i Fjord. 

Ha på munnbind ved oppmøte.

Prioritering

Fjord kommune følgjer den prioriteringa som regjeringa har lagt opp til.

AstraZeneca er tatt ut av vaksinasjonsprogrammet.

Vaksinering

Kommunen får eit viss antal vaksinedoser kvar veke.

Vi nyttar eit digitalt system, c19.no, til timebestilling for vaksine. Det er kun personar som har fått sms-varsel i forkant om at dei er i prioriteringsgruppa som kan bestille time. Dette betyr at det blir opna for nye prioriteringsgrupper etter kvart som vi får nok dosar, og sms-varsel blir difor sendt ut til ulike tider til innbyggarane.

Du kan få hjelp til å bestille tid for vaksinering. Ein av dine pårørande kan logge seg inn med eigen bank-id og bestille på vegne av deg. Eller du kan ringe tlf. 418 67 823 måndag – fredag kl. 09 – 14 for bistand.

Vi oppfordrar alle til å prioritere å ta vaksina når ein får tilbod om det. Studentar vil få tilbod om ev dose 2 på studiestaden sin slik at ein slepp å reise til Fjord for å bli fullvaksinert.

Har du nettopp flytta til Fjord? Les meir om kva du må gjere for å få vaksine.

Vaksinasjonsstad

Martin Linge-huset i Valldal blir brukt som vaksinasjonsstad inntil vidare. Det vil bli informert om endringar.

Kort varsel

Det vil vere kort tid frå vi får vaksina til den skal settast. Det er difor viktig at du er rask til å bestille time når du mottek sms.

To datoar og to vaksiner

Du blir tildelt to datoar fordi du skal ta to doser. Det er svært viktig at du tek begge dosane, og at du møter opp på dei datoane du får tildelt slik at det blir rett tidsintervall mellom dosane. 

Viktig å merke seg om du er i risikogruppe

Fastlegane sine verktøy for å identifisere risikopasientar til korona-vaksinasjon kan ha manglar. Tilhøyrer du ei risikogruppe som skal prioriterast for vaksinasjon, men ikkje blir kontakta av kommunen når di aktuelle risikogruppe skal vaksinerast - ta kontakt med legekontoret for å kontrollere at relevante diagnoser er oppført i journal.  

Fastlegane vil oppfordre spesielt til å ta kontakt ved BMI over 35 (då dette ofte ikkje er oppdatert i journal). 

Ta kontakt med fastlegen dersom

  • Du er usikker på om du ønsker vaksine, og vil diskutere helsa di med ein lege.
  • Du har hatt ein allergisk reaksjon av tidlegare vaksiner.
  • Du har hatt ei alvorleg bivirkning av tidlegare vaksiner.
  • Du er gravid
  • Du ammar

Fastlege i anna kommune

Det er kommunen der ein er folkeregistrert som er ansvarleg for å tilby vaksine til den enkelte innbyggar. Dei som har fastlege i andre kommunar, må innhente attest frå sin fastlege dersom ein har underliggande sjukdom som gjer at ein høyrer til i prioriterte vaksinegrupper.

Informasjon kan formidlast til Fjord kommune ved å sende brev til Fjord kommune v/vaksinekoordinator, pb 144, 6211 Valldal, eller lege kontaktar kommunen på tlf. 418 67 823.

Vaksinekoordinator legg inn personane i vaksinelistene, og ein blir kontakta når det er klart for bestilling av tid for vaksine.

Meir informasjon

Koronavaksine - informasjon til befolkninga
Video: Korleis blir koronavaksina godkjent?
Informasjon om koronavaksina frå BioNTech og Pfizer (Comirnaty) på fleire språk
Informasjon om koronavaksina AstraZeneca
Koronavaksine på 1-2-3 - informasjonsbrosjyre på fleire språk