Koronavaksine

Koronavaksine

Vaksina er gratis og frivillig. Du er difor ikkje pålagt å vaksinere deg, men vi anbefalar at du gjer det. Følg med på heimesida for å sjå når di aldersgruppe står for tur. Du må vente på sms før du kan bestille time.

Ha på munnbind ved oppmøte.

Prioritering

Fjord kommune følgjer den prioriteringa som regjeringa har lagt opp til.

Tid for vaksinering
Vaksinering Kven Tal dosar (minst) Kven Type vaksine
Veke 20 Gruppe 3 66 (dose 2) +75 (dose 2) Pfizer
Veke 21 Gruppe 3 og 4, samt dose 2 for dei som fekk AstraZeneca for 12 veker sidan 144 (dose 2) +75 og + 65, samt utsette med høg risiko 18-64 år Helsepersonell og risikoutsette 64 - 18 år Pfizer
Veke 22 Gruppe 8 (dose 1). Dose 2 til gruppe 4 og dei som fekk AstraZeneca for 12 veker sidan 270 (48 til dose 1, elles dose 2) 55-64 år (dose 1) + 65-74 år, samt utsette med høg risiko 18-64 år Helsepersonell og risikoutsette 64 - 18 år (dose 2) Pfizer
Veke 23 Gruppe 8 (dose 1). Dose 2 til gruppe 4 114 (30 til dose 1, elles til dose 2) 55-64 år (dose 1) + 65-74 år (dose 2) Pfizer
Veke 24 Gruppe 8 (dose 1). Dose 2 til gruppe 5, 6 og 7 108 doser (2 + 1) 55-64 år (dose 1) + 18-64 år med underliggande sjukdomar (dose 2) Pfizer
Veke 25 Gruppe 8 og 9 (dose 1). Dose 2 til risikoutsette 126 doser (2 + 1) 45 - 65 år (dose 1) Pfizer

Tabellen blir oppdatert fortløpande. 

AstraZeneca er tatt ut av vaksinasjonsprogrammet.

Vaksinering

Kommunen får eit viss antal vaksinedoser kvar veke. Tabellen over viser kva grupper ein er i gang med, og denne blir oppdatert så fort ein får oversikt over nye forsendingar.

Vi nyttar eit digitalt system, c19.no, til timebestilling for vaksine. Det er kun personar som har fått sms-varsel i forkant om at dei er i prioriteringsgruppa som kan bestille time. Dette betyr at det blir opna for nye prioriteringsgrupper etter kvart som vi får nok dosar, og sms-varsel blir difor sendt ut til ulike tider til innbyggarane.

Du kan få hjelp til å bestille tid for vaksinering. Ein av dine pårørande kan logge seg inn med eigen bank-id og bestille på vegne av deg. Eller du kan ringe tlf. 418 67 823 måndag – fredag kl. 09 – 14 for bistand.

Har du nettopp flytta til Fjord? Les meir om kva du må gjere for å få vaksine.

Vaksinasjonsstad

Til no har vaksinene blitt sett på sjukeheimane og legekontora. Martin Linge-huset i Valldal blir brukt som vaksinasjonsstad. Når vi etter kvart får nok dosar til at vi kan vaksinere fleire stader, blir det også tilrettelagt for vaksinering i Stordalshallen. Det vil bli lagt ut informasjon om dette. 

Kort varsel

Det vil vere kort tid frå vi får vaksina til den skal settast. Det er difor viktig at du er rask til å bestille time når du mottek sms.

To datoar og to vaksiner

Du blir tildelt to datoar fordi du skal ta to doser. Det er svært viktig at du tek begge dosane, og at du møter opp på dei datoane du får tildelt slik at det blir rett tidsintervall mellom dosane. 

Viktig å merke seg om du er i risikogruppe

Fastlegane sine verktøy for å identifisere risikopasientar til korona-vaksinasjon kan ha manglar. Tilhøyrer du ei risikogruppe som skal prioriterast for vaksinasjon, men ikkje blir kontakta av kommunen når di aktuelle risikogruppe skal vaksinerast - ta kontakt med legekontoret for å kontrollere at relevante diagnoser er oppført i journal.  

Fastlegane vil oppfordre spesielt til å ta kontakt ved BMI over 35 (då dette ofte ikkje er oppdatert i journal). 

Ta kontakt med fastlegen dersom

  • Du er usikker på om du ønsker vaksine, og vil diskutere helsa di med ein lege.
  • Du har hatt ein allergisk reaksjon av tidlegare vaksiner.
  • Du har hatt ei alvorleg bivirkning av tidlegare vaksiner.
  • Du er gravid
  • Du ammar

Fastlege i anna kommune

Det er kommunen der ein er folkeregistrert som er ansvarleg for å tilby vaksine til den enkelte innbyggar. Dei som har fastlege i andre kommunar, må innhente attest frå sin fastlege dersom ein har underliggande sjukdom som gjer at ein høyrer til i prioriterte vaksinegrupper.

Informasjon kan formidlast til Fjord kommune ved å sende brev til Fjord kommune v/vaksinekoordinator, pb 144, 6211 Valldal, eller lege kontaktar kommunen på tlf. 418 67 823.

Vaksinekoordinator legg inn personane i vaksinelistene, og ein blir kontakta når det er klart for bestilling av tid for vaksine.

Meir informasjon

Koronavaksine - informasjon til befolkninga
Video: Korleis blir koronavaksina godkjent?
Informasjon om koronavaksina frå BioNTech og Pfizer (Comirnaty) på fleire språk
Informasjon om koronavaksina AstraZeneca
Koronavaksine på 1-2-3 - informasjonsbrosjyre på fleire språk