Stordalshallen - grendasal og kjøkken - testing

Grendasalen eignar seg til ulike føremål som til dømes møte, øving, konsert eller dans.

Bestilling

  1. Klikk på RESERVER
  2. Velg tidsintervall. Tida som er valt kjem opp på høgre side av kalenderen.
  3. Ved å klikke på "Endre tidspunkt" kan du utvide tidsrommet om du har behov for det.
  4. Klikk på FORTSETT og fyll inn kontaktinfo og fullfør reservasjonen.
  5. Når bestillinga er godkjent får du stadfesting på e-post.

Sjå bilde for korleis du kan endre tidspunkt i bestillinga. (PDF, 154 kB)

Nøkkelinformasjon