Treffpunkt for politikontakt

Politikontakten er det daglege kontaktleddet mellom politiet og kommunen. Politikontakten er rådgjevar innan kriminalitetsførebyggande arbeid.  Frå 1. januar blir Renate Grande, tenestestadsleiar ved Nordre Sunnmøre Politistasjon, Fjord sin politikontakt.

Renate vil vere til stades i Fjord kommune desse dagane kl. 1030 - 1330:

22. januar - Kommunehuset i Stordal
20. februar - Rådhuset i Valldal
19. mars - Kommunehuset i Stordal
16. april - Rådhuset i Valldal
14. mai - Kommunehuset i Stordal
11. juni - Rådhuset i Valldal

Ønskjer du å avtale tid for samtale med ho i forkant, kan du ringe 02800, og be om å få snakke med Renate Grande.