Mobilt pass og ID-kontor

Mobilt pass og ID-kontor

Politiet Mobilt pass- og ID-kontor er ein bil som køyrer mellom ulike stoppestader i heile Norge. Det er to bilar i Norge, og ein av stoppestadane er i Valldal.

Les pressemeldinga her (PDF, 121 kB).

Tilbodet har vore svært populært, og det er no utvida med fleire timar på kvart stopp. 

Det mobile kontoret blir ståande på nedsida av rådhuset desse datoane:
19. januar 2022
23. mars 2022

Ein kan no bestille timar for første halvår 2022.

Bestill time til pass og ID-kort her