Mobilt pass- og ID-kontor

Politiet

Politiet har eit mobilt pass- og ID-kontor i ein bil som køyrer mellom ulike stoppestader i heile landet. Kontoret har utstyr for å bestille nytt pass og nasjonalt ID-kort. Det er to bilar i Norge, og ein av stoppestadane er i Valldal.

26. - 27. september blir det mogleg å bestille pass og ID-kort på det mobile kontoret (passbussen) utanfor rådhuset i Valldal.

Bestill time

Om du vil benytte deg av tilbodet må du bestille deg time til passbussen hos politiet. Det er ikkje høve til drop-in timar. Om du ikkje finn ledige timar så følg med på nettsida om det dukkar opp noko som blir ledig som resultat av avbestillingar.

Bestill time til pass og ID-kort hos politiet.no 

Tid og stad

Det mobile kontoret blir ståande på nedsida av rådhuset til desse tidene:

Torsdag 26. september kl. 10.30-16.00.
Fredag 27. september kl.  08.00 - 11.00.