Mobilt pass og ID-kontor

Mobilt pass og ID-kontor

Politiet Mobilt pass- og ID-kontor er ein bil som køyrer mellom ulike stoppestader i heile Norge. Det er to bilar i Norge, og ein av stoppestadane er i Valldal.

Det mobile kontoret blir ståande på nedsida av rådhuset desse datoane:
31. august 2022
9. november 2022

Timane for hausten vil vere tilgjengelege frå måndag 20. juni.

Bestill time til pass og ID-kort her