Kulturmidlar 2024

TEST - Klikk for stort bileteIllust

Lag og organisasjonar kan sende inn søknad om kulturmidlar for 2024. Merk at det har kome inn ei endring i retningslinjene som gjeld kven som kan søke. NB! Utvida søknadsfrist til 16. juni.

Kulturmidlar

Fjord kommune fordelar kulturmidlar til drift av frivillige lag og organisasjonar som driv ulike typar kulturaktivitetar. 
Det er sett av kr 300 000 i kulturmidlar for 2024.

NB! Endring i retningslinjene

I kommunestyremøte den 21. mars 2024 vart retningslinjene justerte slik at det er lag og organisasjonar innan kultursektoren som legg til rette for aktivitet for barn, unge og personar med nedsett funksjonsevne i Fjord kommune, som kan motta midlar. 

Krav og prioritering

  • Tilskot frå kulturmidlane vert gitt til lag og organisasjonar innan kultursektoren som legg til rette for aktivitet for barn, unge og personar med nedsett funksjonsevne i Fjord kommune
  • Alle lag og organisasjonar som søkjer om tilskot frå kulturmidlane må oppgje organisasjonsnummer og legge ved årsmelding og rekneskap.

Ny søknadsfrist: 16. juni 

Retningslinjer og søknadsskjema

Nye retningslinjer - kulturmidlar Fjord kommune etter vedtak i kommunestyre 21. mars 2024 (PDF, 135 kB)

Lenke til elektronisk skjema for søknad om kulturmidlar.

Hallgeir Hove
Dagleg leiar Stordalshallen / kulturkonsulent
E-post
Telefon 90 94 93 58