Fortrinnsrett for dagpendlarar på ferja Eidsdal - Linge

Fortrinnsrett for dagpendlarar på ferja Eidsdal - Linge

Samferdselsutvalet i Møre og Romsdal vedtok i 2020 ei ordning med fortrinnsrett for innbyggjarar som pendlar, og bedrifter i Fjord kommune som reiser regelmessig med ferja Eidsdal - Linge. Ordninga blir vidareført frå 01. juni til 31. august. Sluttidspunktet kan bli vurdert basert på trafikkutviklinga.

Det vil bli utstedt eit pendlarbevis til brukarane. Innbyggjarar som pendlar kan kun bruke fortrinnsretten på reiser til og frå arbeid, og med personbil.

Trafikantane som inngår i ordninga skal nytte anvist område til høgre for dei ordinære oppstillingsfelta på ferjekaia. Det er reservert 4 plassar til pendlarar på kvar ferjeavgang.

Søknadsfrist 15. juni 2022. Søknad skal sendast inn på eige skjema.

Fortrinnsrett på ferja - pendlar

Felt merka med * må fyllast ut

 

Når det gjeld ferjene startar B-rute opp 9. mai og går til og med 16. oktober. C-ferja startar opp 24. juni og går til og med 21. august.

A-ferja: Ein ekstra rundtur om morgonen på kvardagar mellom klokka 0800 og 0900. Rutetidene fram til klokka 0900 vert då like for heile året på kvardagane.

B-ferja: Ein ekstra rundtur på søndagar i perioden 24.06-21.08 med avgang frå Eidsdal klokka 0920 og frå Linge klokka 0940.

C-ferja: Ein ekstra rundtur på måndag til og med fredag samt søndag i perioden 24.06-21.08 med avgang frå Linge klokka 1810 og frå Eidsdal klokka 1830.

Rutetabellane vil bli lagt ut på frammr.no som PDF og være søkbare på reiseplanleggaren