Fortrinnsrett for dagpendlarar på ferja Eidsdal - Linge

Fortrinnsrett for dagpendlarar på ferja Eidsdal - Linge

Samferdselsutvalet i Møre og Romsdal har vedtatt ordning med fortrinnsrett for innbyggjarar som pendlar, og bedrifter i Fjord kommune som reiser regelmessig med ferja Eidsdal - Linge. Ordninga gjeld frå 20. juni til 10. august, og gjeld heile døgnet.

 

Det vil bli utstedt eit pendlarbevis til brukarane. Innbyggjarar som pendlar kan kun bruke fortrinnsretten på reiser til og frå arbeid, og med personbil.

Trafikantane som inngår i ordninga skal nytte anvist område til høgre for dei ordinære oppstillingsfelta på ferjekaia. Det er begrensa plassar på kvar ferjeavgang.

Fortrinnsrett på ferja

Felt merka med * må fyllast ut