Fortrinnsrett for dagpendlarar på ferja Eidsdal - Linge

Fortrinnsrett for dagpendlarar på ferja Eidsdal - Linge

Samferdselsutvalet i Møre og Romsdal vedtok i 2020 ei ordning med fortrinnsrett for innbyggjarar som pendlar, og bedrifter i Fjord kommune som reiser regelmessig med ferja Eidsdal - Linge. Ordninga blir vidareført denne sesongen og perioden blir utvida til å gjelde frå 01. juni til 31. august, heile døgnet.

 

Det vil bli utstedt eit pendlarbevis til brukarane. Innbyggjarar som pendlar kan kun bruke fortrinnsretten på reiser til og frå arbeid, og med personbil.

Trafikantane som inngår i ordninga skal nytte anvist område til høgre for dei ordinære oppstillingsfelta på ferjekaia. Det er reservert 4 plassar til pendlarar på kvar ferjeavgang.

Søknadsfrist 20.mai 2021. Søknad skal sendast inn på eige skjema.

Fortrinnsrett på ferja

Felt merka med * må fyllast ut