Fortrinnsrett for dagpendlarar på ferja Eidsdal - Linge

Fortrinnsrett for dagpendlarar på ferja Eidsdal - Linge

Samferdselsutvalet i Møre og Romsdal har vedtatt ordning med fortrinnsrett for innbyggjarar som pendlar, og bedrifter i Fjord kommune som reiser regelmessig med ferja Eidsdal - Linge. Ordninga gjeld frå 20. juni til 10. august, og gjeld mellom kl. 10 - 17.

 

Det vil bli utstedt eit pendlarbevis til brukarane. Innbyggjarar som pendlar kan kun bruke fortrinnsretten på reiser til og frå arbeid, og med personbil.

Trafikantane som inngår i ordninga skal nytte anvist område til høgre for dei ordinære oppstillingsfelta på ferjekaia. Det er begrensa plassar på kvar ferjeavgang.

Fortrinnsrett på ferja

Felt merka med * må fyllast ut