Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta er eit tilbod til deg som er skuleelev og under 20 år. Du kan få råd og rettleiing og få gjennomført helseundersøkingar og vaksinasjonar. Ved behov kan du bli vist vidare til fastlege, tannlege eller spesialist. Skulehelsetenesta har også som oppgåve å fremje eit godt lærings- og arbeidsmiljø for elevane.

Helsesøster har fast kontortid rundt om på skulane.

Stordal skule: 

Valldal skule: torsdagar kl. 10-12

Eidsdal skule: tirsdagar kl. 09-10

Dalsbygda skule og barnehage: ein tirsdag i månaden kl. 10:30-11:30