Klage på eksamen og standpunktkarakter

Dersom du skal klage på eksamen eller på standpunktkarakterar, må du ta kontakt med skulen din. Det er ikkje klagerett på undervegsvurderingar og halvårsvurderingar.

Klagebehandling for grunnskulen

Klage på standpunktkarakterar