Fjord kommune

Opningstider

Opningstider

Ordinær opningstid

07.00 - 16.30

Alle born skal minst ha 4 veker ferie i løpet av eit barnehageår, der tre veker skal vere samanhengande.